PROGRAM ČINNOSTI MEDZINÁRODNÉHO KLUBU SR v roku 2019 Tlačiť

 

spracovaný podľa hlasovania členov

 

Pracovné stretnutia s vystúpeniami domácich a zahraničných činiteľov a expertov

 

*Brexit a jeho vplyv na ekonomiku SR a ekonomiky eurozóny;

*Dvadsať rokov eurozóny: hlavné výzvy. Desať rokov SR v eurozóne;

*Úspešné metódy boja proti korupcii v zahraničí a porovnanie s praxou v SR;

*Vývoj názorov vo svete na migráciu a situácia v tejto oblasti po koferencii o Globálnom pakte OSN v Marrakéši;

*Nová hodvábna cesta – výhody a riziká. Možnosti zapojenia SR;

*Obchodné vojny a ich vplyv na svetový obchod a na hospodársky rast;

*Aktuálne zahraničnopolitické aktivity – predsedníctvo SR vo V4, OBSE a OECD;

*Stretnutie s kandidátmi na poslancov Európskeho parlamentu

 

alternatívne

 

Politika Európskej únie po voľbách do Európskeho parlamentu;

 

Náhradné témy:

 

*Inkluzívny rast a nerovnomernosť rozdelenia príjmov;

*Vzdelávací systém SR a jeho porovnanie so zahraničím.

 

Kultúrno-spoločenské, poznávacie, športové a relaxačné podujatia:

 

*26. ples klubu v Trenčianskych Tepliciach 22. februára 2019;

*21. ročník golfového turnaja so záhradnou slávnosťou;

*Návšteva niektorého z úspešných objektov cestovného ruchu realizovaného pomocou eurofondov – možnosti ďalšieho rozvoja CR;

*Exkurzia v štýle vínnej cesty – spoznávanie slovenských, rakúskych alebo moravských vín.

 

Do programu môže byť dodatočne zaradená aj iná aktuálna téma v závislosti na vývoji medzinárodnej situácie.