Pracovné aktivity Medzinárodného klubu SR
1999 Tlačiť
 • O hospodárskej politike novej vlády vystúpil na stretnutí členov klubu na Bratislavskom hrade podpredseda vlády SR I. Mikloš
 • Stretnutie venované menovému programu NBS a očakávanému vplyvu eura na slovenské peňažníctvo s vystúpením viceguvernéra NBS M. Juska sa uskutočnilo v hoteli Stupava v Stupave
 • Integrácii SR do EÚ a čerpaniu prostriedkov z fondov EÚ na rozvoj podnikateľského prostredia sa venovalo stretnutie v Redute v Poprade
 • O programe podpory exportu členov klubu na stretnutí v Spoločenskom centre na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch informoval štátny tajomník MH SR P. Brňo
 • Prednášku prof. Rudolfa Schoberbergera z Inštitútu sociálnej medicíny Viedenskej univerzity na tému “Súčasné svetové trendy v oblasti životného štýlu a udržiavania kondície manažérov” si členovia klubu vypočuli na stretnutí v LD Astória v Bardejovských Kúpeľoch
 • Na stretnutí o zahraničných investíciach v SR informoval v Liptovskom Jáne minister hospodárstva SR Ľ. Černák
 • Na tému “Najnovšie trendy v organizácii a riadení výroby” na stretnutí klubu v Spoločenskej dvorane kúpeľov Sliač prednášal predseda správnej rady ALA International George Percy Boulden
 • Globalizácii svetovej ekonomiky a jej dopadu na transformujúce sa a rozvojové krajiny bolo venované stretnutie klubu v horskom hoteli Áno, prosím v Bratislve-Dúbravke
 • K problematike integrácie SR do EÚ, NATO a OECD v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave vystúpil podpredseda vlády SR P. Hamžík
 
1998 Tlačiť
 • Stretnutie o menovej politike NBS v Kongresovej sále NR SR v Bratislave na ktorom vystúpil guvernér NBS V. Masár
 • Na stretnutí o moderných informačných systémoch riadenia v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave prednášali vedúci predstavitelia SAP Slovensko, Oracle Slovensko, PosAm Bratislava a IBM Slovensko
 • Stretnutie klubu s expertmi venované podnikateľskej etikete a diplomatickému protokolu sa uskutočnilo v Redute v Lučenci
 • Na tému “Príprava na kandidatúru ZOH 2006 Poprad Tatry” sa konalo stretnutie v hoteli Patria na Štrbskom Plese s vystúpeniami predstaviteľov Výboru pre túto kandidatúru primátorom Popradu Š. Kubíkom a tajomníkom P. Chudým
 • O cestovnom ruchu na Slovensku a jeho problémoch členovia klubu diskutovali s expertmi na stretnutí v horskom hoteli Poľana pri Hriňovej
 • Informáciu o činnosti Eximbanky SR a Fondu na podporu zahraničného obchodu na stretnutí pri príležitosti otvorenia veľtrhu Finex vo veľkej sale MsÚ v Banskej Bystrici predniesli guvernér banky F. Orolín a riaditeľ fondu K. Ondrášik
 • Prednáška predstaviteľa Ernst and Young z New Yorku Johna S. Parkinsona a držiteľa ceny Computer Pioneer Award prof. J. Grusku na tému “Súčasné využitie Internetu vo svetovej ekonomike a budúcnosť informatiky v 21. storočí” v hoteli Devín v Bratislave
 • O politickom a ekonomickom prínose vstupu SR do EÚ a novej predvstupovej stratégii členom klubu v ÚZ Kancelárie NR SR v Častej-Papierničke prednášali štátny tajomník MZV SR J. Figeľ a prezident Centra pre hospodársky rozvoj E. Jurzyca
 
1997 Tlačiť
 • O ekonomickom rozmere diplomacie na stretnutí klubu v Slovenskom rozhlase prednášal štátny tajomník MZV SR J. Šesták
 • Vystúpenie štátneho tajomníka MH SR J. Foltína na stretnutí o využívaní internetu v medzinárodnom obchode a cestovnom ruchu v Spoločenskom centre na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch
 • Na stretnutí o pripravovanom vstupe SR do NATO v Kongresovej sale NR SR v Bratislave prednášal špeciálny poradca generálneho tajomníka NATO v Bruseli Jurgen Schulz
 • Expozé vedúceho oddelenia pre ekonomický a obchodný rozvoj Komisie EÚ v Bruseli Antonino Pitrone o odstraňovaní prekážok v obchode SR s krajinami EÚ na stretnutí v hoteli Stupava v Stupave
 • Stretnutie o proexportnej politike SR a poslaní Fondu na podporu zahraničného obchodu ako aj Eximbanky SR v ÚZ Kancelárie NR SR v Častej-Papierničke, na stretnutí klub udelil zlatú medailu “Lipa priateľstva” odchádzajúcemu predstaviteľovi MMF v SR Andreasovi Gheorgiu
 • Na tému “Zahraničné investície v SR a vytváranie podmienok pre vstup zahraničného kapitálu” vo veľkej sale MsÚ v Banskej Bystrici prednášali štátny tajomník MH SR J. Brhel a predstaviteľ Európskej banky pre obnovu a rozvoj v SR J. Cekota
 • O skúsenostiach zo vstupu Rakúska do EÚ členom klubu na stretnutí v Kongresovej sale NR SR prednášali viceminister hospodárstva Rakúskej republiky Josef Mayer a splnomocnenec rakúskej vlády pre vstup do EŮ veľv. Gregor Woschnagg
 • O úlohe public relations pri vytváraní pozitívneho imidžu firmy, organizácie, regiónu a krajiny na stretnutí v hoteli Slovan v Košiciach hovoril prezident Medzinárodnej asociácie konzultantov public relations Jean-Léopold Schuybrock
 • Na stretnutí klubu na tému “Svet, Európa a Slovensko po roku 2000 – prognostická úvaha” v hoteli Holiday Inn v Bratislave vystúpili riaditeľ Ekonomického ústavu SAV E. Mikelka a riaditeľ Prognostického ústavu SAV Š. Zajac
 
1996 Tlačiť
 • Stretnutie venované clam a licenciám v zahraničnom obchode SR v ÚZ Kancelárie NR SR v Častej-Papierničke
 • O internacionalizácii slovenského kapitálového trhu s prednáškami expertov sa uskutočnilo stretnutie v Dome žien v Bratislave
 • Stretnutie venované prezentácii SR v zahraničí s využitím internetu v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca za účasti exministra zahraničných vecí SR poslanca NR SR E. Kukana
 • O účasti Slovenska na programoch PHARE v hoteli Grand v Demänovskej Doline prednášali predstavitelia Úradu vlády SR a Delegácie Európskej komisie v SR
 • Na stretnutí v dvorane Čierneho orla v Prešove venovanému vývoju dańových systémov v SR a ich zosúlaďovaniu s podmienkami EÚ vystúpili predstavitelia Delegácie EK v SR, Ministerstva financií SR a Ústredného daňového riaditeľstva SR
 • Členovia klubu diskutovali s obchodno-ekonomickými zástupcami SR v zahraničí na stretnutí v konferenčnej sale Slovenskej sporiteľne v Bratislave venovanom zahraničnému obchodu SR
 • Stretnutie na tému “CEFTA – východisko pre nové formy ekonomickej spolupráce v strednej Európe” sa uskutočnilo v hoteli Permon vo Vysokých Tatrách
 • Prednáška viceprezidenta Európskej investičnej banky Wolfganga Rotha o medzinárodných úveroch pre Slovensko v hoteli Lux v Banskej Bystrici, Medzinárodný klub SR mu zároveň udelil zlatú medailu Lipa priateľstva
 • Na tému “Vstup do NATO – zahraničnopolitická priorita SR” v hoteli Holiday Inn v Bratislave vystúpil minister obrany SR J. Sitek
 
1995 Tlačiť
 • Vystúpenie podpredsedov vlády ČR a SR I. Kočárnika a S. Kozlíka o česko-slovenských hospodárskych vzťahoch v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave za účasti ministrov J. Duckého, P. Bisáka, J. Mráza, poslancov M. Dzurindu, P. Weissa, atď.
 • Expozé viceguvernéra NBS M. Juska a štátneho tajomníka MF SR R. Autnera o medzinárodnom postavení slovenskej koruny a menovej politike NBS v Zichyho paláci v Bratislave
 • Stretnutie s vedúcimi zastupiteľských úradov SR v zahraničí v bratislavskej Redute za účasti podpredsedu vlády SR J. Kálmana, ministrov vlády SR J. Schenka, P. Rezeša, J. Mráza, P. Bisáka, poslancov NR SR Tóthovej, Slobodníka, Húsku, atď.
 • Stretnutie s expertmi o medzinárodnom význame rozvoja diaľníc na Slovensku v hoteli Slovakia v Tatranskej Lomnici
 • Stretnutie o etikete a protokole v medzinárodnom pracovnom a spoločenskom styku s príhovorom štátneho tajomníka MZV SR J. Šestáka a prednáškou predsedu MK SR R. Hromádku v Spoločenskom centre na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch
 • O programoch na podporu slovenského exportu bolo stretnutie v hoteli Stupava v Stupave s vystúpením štátneho tajomníka MH SR P. Hrma
 • So zahraničnými účastníkmi veľtrhu Finex sa stretli členovia klubu v budove starej radnice v Banskej Bystrici za účasti primátora I. Presperína a predsedu SOPK V. Mihóka
 
1994 Tlačiť
 • Prednášky štátneho tajomníka MZV SR J. Lišucha a riaditeľa NARMSP J. Foltína o zahraničnej pomoci v oblasti podnikania uskutočnené v hoteli Kyjev v Bratislave
 • Pracovné stretnutie s predstaviteľmi veľvyslanectva USA na zámku v Topoľčiankach zamerané na slovensko – americké ekonomické vzťahy
 • Stretnutie o projekte Vážskej vodnej cesty v hoteli Tatra v Trenčíne
 • Stretnutie o medzinárodných ekonomických aktivitách v nitrianskom regióne uskutočnené v Divadle A. Bagara
 • Stretnutie o hospodárskej spolupráci s Ruskou federáciou v Astórii v Bardejovských Kúpeľoch s prednáškami obchodného zástupcu RF v SR J. V. Zeleneckého a štátneho tajomníka MZV SR D. Rozboru
 • Predvolebné informatívne stretnutie s diplomatickými predstaviteĺmi cudzích krajín v Bratislave za účasti predstaviteľov politických strán P. Weisa, B. Schmognerovej, M. Černáka, Ľ. Bystrického, M. Laluhu, M. Vášaryovej, atď.
 • Stretnutie s predstaviteľmi zahraničných cestovných kancelárií a leteckých spoločností v Spoločenskej dvorane kúpeľov Sliač o možnostiach rozvoja cestovného ruchu na Slovensku
 • Stretnutie venované prípravám na vstup SR do Európskej únie na zámku v Smoleniaciach s vystúpením predsedu výboru NR SR I. Slobodníka a štátneho tajomníka MZV SR Ľ. Bystrického
 • Seminár o zahraničnej politike SR s vystúpením exministra zahraničných vecí E. Kukana a štátneho tajomníka MZV SR D. Rozboru v budove SÚZA MZV SR v Bratislave
 
«ZačiatokDozadu123456DopreduKoniec»

Stránka 5 z 6