Pracovné stretnutia Medzinárodného klubu SR
2006 Tlačiť
 • Na tému “Rozvoj dopravnej infraštruktúry na Slovensku” na stretnutí v hoteli Tatra v Bratislave vystúpil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR P. Prokopovič
 • Diskusia na tému “Liberálna ekonomika versus sociálne trhové hospodárstvo” v hoteli Bôrik v Bratislave s vystúpeniami podpredsedu vlády a ministra financií SR I. Mikloša, poslanca Európskeho parlamentu P. Maňku a vedeckého pracovníka Ekonomického ústavu SAV P. Staněka
 • O súčasnom stave vo využívaní eurofondov a nových možnostiach ich čerpania na stretnutí v Redute v Lučenci informoval minister výstavby a regionálneho rozvoja SR L. Gyurovszky
 • Stretnutie s generálnymi riaditeľmi Železiarní Podbrezová a.s. V. Sotákom, Alcatel Slovakia a.s. J. Mlynčekom a manažérom Lugera & Maklér s.r.o. M. Strakom o firemnej kultúre v teórii a praxi v hoteli Kaskády v Sielnici
 • K problematike členstva SR v EÚ a našich najbližších úlohách v tejto oblasti na stretnutí v hoteli Bôrik v Bratislave vystúpila poslankyňa Európskeho parlamentu M. Flašíková-Beňová
 • Stretnutie o prípravách na zavedenie eura s guvernérom NBS I. Šramkom a štátnym tajomníkom MF SR F. Palkom v hoteli Carlton
 
2005 Tlačiť
 • Vystúpenia expertov na tému “Stres manažérov a ako proti nemu bojovať” na stretnutí v ÚZ Kancelárie NR SR v Častej-Papierničke
 • K problematike priemyselných parkov a ich vplyvu na rozvoj menej rozvinutých oblastí SR svoje vystúpenia na stretnutí klubu v hoteli Slovan v Košiciach predniesli minister hospodárstva SR P. Rusko, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja M. Marčok a predseda Košického samosprávneho kraja R. Bauer
 • Na stretnutí o rozvoji cestovného ruchu na Slovensku v hoteli Kaskády v Sielnici vystúpili podpredseda NR SR V. Veteška, poslanec NR SR D. Muňko, riaditeľ odboru cestovného ruchu MH SR G. Kuliffay a prezidentka Zväzu hotelov a reštaurácií SR Z. Šedivá
 • Stretnutie v hoteli Bôrik v Bratislave s expozé ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR P. Prokopoviča o informatizácii spoločnosti
 • K bezpečnostnej situácii a vymožiteľnosti práva v SR na stretnutí v hoteli Carlton v Bratislave vystúpil štátny tajomník MV SR M. Pado
 • O rozvoji znalostnej ekonomiky na Slovensku na stretnutí v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave prednášali predseda Slovenskej akadémie vied Š. Luby a prezident PAS M. Krekáč
 
2004 Tlačiť
 • Stretnutie v hoteli Carlton v Bratislave s ministrom hospodárstva SR P. Ruskom o stratégii hospodárskeho rozvoja Slovenska
 • O životnom štýle manažéra a manažérskej etikete a protokole prednášali experti na stretnutí v hoteli Sorea Máj v Liptovskom Jáne
 • Na stretnutí venovanom príprave europskej ústavy a vnútroeurópskym vzťahom v Spoločenskom centre na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch vystúpili štátny tajomník MZV SR I. Korčok a poslankyňa NR SR a kandidátka na europoslankyňu M. Beňová
 • Na stretnutí k témam “Prvé poznatky zo zavedenia rovnej dane na Slovensku” a “Daňová politika EÚ” v Kongresovej sale NR SR vystúpili podpredseda vlády SR a minister financií SR I. Mikloš a riaditeľ daňovej politiky EK v Bruseli Michel Aujean
 • O využívaní štrukturálnych fondov EÚ a informačnom portáli o eurofondoch na stretnutí v hoteli Tatra v Trenčíne informovali minister výstavby a regionálneho rozvoja SR L. Gyurovszky a generálny riaditeľ Oracle Slovensko J. Jurkovič
 • Vystúpenie podpredsedu vlády SR P. Csákyho o prvých skúsenostiach s členstvom SR v EÚ na stretnutí v hoteli Carlton v Bratislave
 
2003 Tlačiť
 • O vízii rozvoja slovenskej ekonomiky v najbližších desiatich rokoch na stretnutí v Kongresovej sale NR SR hovorili minister hospodárstva SR R. Nemcsics, viceguvernérka NBS E. Kohútiková a riaditeľ Ústavu slovenskej a svetovej ekonomiky SAV M. Šikula
 • Na tému “Štrukturálne fondy EÚ a naše prostriedky na rozvoj zaostávajúcich regiónov” na stretnutí v hoteli Slovan v Košiciach prednášal minister výstavby a regionálneho rozvoja L. Gyurovszky
 • Stretnutie v hoteli Patria na Štrbskom Plese s ministrom hospodárstva SR R. Nemcsicom o stratégii investovania na Slovensku
 • O dôchodkovej reforme v SR na stretnutí v SÚZA v Bratislave informoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľ. Kaník
 • O čerpaní eurofondov a možnostiach kofinancovania projektov na stretnutí v kultúrnom centre Fontána v Piešťanoch vystúpili minister výstavby a regionálneho rozvoja SR L. Gyurovszky a generálny riaditeľ Slovenskej záručnej a rozvojovej banky Ľ. Konczer
 • Stretnutie s expertmi na firemnú kultúru s projekciou vzorového etického kódexu sa uskutočnilo v hoteli Slovakia v Žiline
 • K problematike boja proti korupcii na Slovensku na stretnutí v hoteli Tatra v Bratislave vystúpili viceprezident Prezídia Policajného zboru SR J. Spišiak a riaditeľ odboru boja proti korupcii na Úrade vlády SR J. Hrubala
 
2002 Tlačiť
 • Vystúpenie guvernéra NBS M. Juska o menovej politike NBS v hoteli Devín v Bratislave
 • Prednášky podpredsedu NR SR P. Hrušovského na tému "Integrácia a štátna suverenita" a spisovateľa A. Hykischa o globalizácii a národnej kultúrnej identite v hoteli Carlton v Bratislave
 • Stretnutie s expertmi na spoločenskú etiketu a protokol vrcholových manažérov v Redute v Spišskej Novej Vsi
 • O stave záverečných príprav na integráciu SR do EÚ a o dosahoch tohto vstupu na slovenskú ekonomiku na stretnutí v hoteli Veľká Fatra v Rajeckých Tepliciach informovali štátny tajomník MZV SR a hlavný vyjednávač SR s EÚ J. Figeľ a riaditeľ Ústavu slovenskej a svetovej ekoníomiky SAV M. Šikula
 • Vystúpenia I. Mikloša, S. Kozlíka, R. Nemcsicsa, L. Gyurovszkeho, D. Muňka a ďaľších k predvolebným ekonomickým programom politických strán na stretnutí v kongresovej sále Slovenskej sporiteľne v Bratislave
 • Prezentácia významných projektov rozvoja cestovného ruchu v SR sa uskutočnila na stretnutí v hoteli Partizán na Táloch
 • O Európskej charte malých podnikov na stretnutí v kongresovom centre Slovenskej poľnohospodárskej university v Nitre prednášal expert EK z Bruselu Emmanuel Berck
 
2001 Tlačiť
 • Stretnutie venované kapitálovému trhu na Slovensku s prednáškami generálneho tajomníka Burzy cenných papierov v Bratislave a.s. J. Lazového a predsedu Úradu pre finančný trh J. Makúcha sa uskutočnilo v hoteli Tatra v Bratislave
 • Prednášku na tému “Daňová politika EÚ” v hoteli Slovan v Košiciach predniesla administrátorka TAXUD z EK v Bruseli Susanne Birk Jacobsenová
 • Na stretnutí o podpore exportu s obchodno-ekonomickými zástupcami SR v zahraničí v Spoločenskom centre na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch vystúpili štátny tajomník MH SR P. Brňo a štátny tajomník MZV SR J. Chlebo
 • O boji proti korupcii vystúpili v Zrkadlovej sale Primaciálneho paláca v Bratislave podpredsedovia vlády SR I. Mikloš a Ľ. Fogaš a prezidentka Transparency International Slovensko E. Sičáková; na tomto stretnutí klub udelil zlatú medailu “Lipa priateľstva” odchádzajúcej veľvyslankyni Rakúska v SR Gabriele Matzner-Holzer
 • Správu o kandidatúre SR na členstvo v NATO predniesol v SÚZA v Bratislave minister zahraničných vecí SR E. Kukan
 • Na témy “Využívanie predvstupových fondov EÚ” a “Aktivity Medzinárodného višegrádskeho fondu” na stretnutí v Dôstojníckom pavilóne v Komárne vystúpili podpredsedníčka vlády SR M. Kadlečíková a výkonný riaditeľ Medzinárodného višegrádskeho fondu U. Rusnák
 • O e-government prednášal v hoteli Carlton v Bratislave minister školstva SR a predseda Rady vlády SR pre informatiku Ľ. Ftáčnik
 
«ZačiatokDozadu12345DopreduKoniec»

Stránka 3 z 5