Pracovné aktivity Medzinárodného klubu SR
2011 Tlačiť
 • Na tému “Reforma daní a odvodov”  na stretnutí klubu v hoteli Kaskády v Sielnici v apríli vystúpili štátny tajomník Ministerstva financií SR B. Ďurajka, generálny riaditeľ Centra pre optimalizáciu sociálnych systémov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny M. Lendacký a predstavitelia Daňového riaditeľstva SR,
 • Rozvoju cestovného ruchu na Slovensku bolo venované stretnutie klubu v renovovanom Ľupčianskom hrade v máji, hlavné vystúpenie mal generálny riaditeľ Slovenskej agentúry pre cestovný ruch Peter Belinský, nové objekty cestovného ruchu na Slovensku prezentoval  poslanec MZ Mesta Piešťany M. Valo a o význame medzinárodných golfových turnajov poriadaných v ich golfových areáloch pre propagáciu Slovenska  v zahraničí informoval  generálny riaditeľ Železiarní Podbrezová a.s. V. Soták.
 • Na stretnutí klubu v hoteli Bôrik v Bratislave v júni o súčasnom stave svetovej a slovenskej ekonomiky vystúpili predseda Vedeckej rady Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied P. Staněk a hlavný analytik Volksbank Slovensko a.s. V. Vaňo.
 • Aktuálny vývoj v eurozóne bol témou stretnutia klubu v októbri v Národnej banke Slovenska, hlavné vystúpenia mali bývalý minister financií SR F. Hajnovič a riaditeľ Ekonomického ústavu SAV M. Šikula.
 • Programom na podporu podnikania a exportu sa venovlo stretnutie klubu v novembri v hoteli Bôrik v Bratislave. Vystúpili na ňom riaditeľ Inštitútu hospodárskych analýz MH SR T. Gajdoš a predseda Rady banky a generálny riaditeľ EXIMBANKY SR M. Schrenkel. Na stretnutí bol za nového predsedu Medzinárodného klubu SR zvolený D. Rozbora. Členovia klubu sa na ňom rozlúčili so zakladateľom klubu a jeho predsedom v uplynulých 19-ich rokoch R. Hromádkom.
 
2010 Tlačiť
 • Na stretnutí klubu na tému “Lisabonská zmluva a suverenita Slovenskej republiky” v ÚZ Kancelárie NR SR v Častej-Papierničke vystúpili podpredseda Národnej rady SR M. Číž, riaditeľka Ústavu medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky Právnickej fakulty Univerzity Komenského doc. Vlasta Kunová a pracovník Ústavu štátu a práva SAV A.Tokár.
 • Predvolebným ekonomickým programom politických strán bolo venované stretnutie MK v hoteli Holiday Inn v Bratislave. Vystúpili na ňom Ľ. Jahnátek za SMER-SD, I. Mikloš za SDKÚ-DS, A. Marcinčin za KDH, R. Sulík za SaS,  A. Bonko za SNS, I. Švejna za Most-Híd,  I. Farkas za SMK a J. Habánik za ĽS- HZDS.
 • Dlhovou a monetárnou krízou v Európe sa zaoberalo stretnutie klubu v Thermal Park Bešeňová. K problematike vystúpili poradca guvernéra NBS doc. J. Sipko a prof. J. Husár z Ekonomickej university v Bratislave.
 • Na stretnutí klubu o manažérskej etikete a imidži manažére v Rytierskej sieni Starého zámku v Banskej Štiavnici prednášali predseda Dozornej rady SPP a.s. a riaditeľ Konfuciovho inštitútu v Bratislave veľv. P. Paulen a predseda Medzinárodného klubu SR R. Hromádka.
 • Na tému “Výstavba diaľníc a ciest na Slovensku” sa uskutočnilo stretnutie v Radisson Blu Carlton Hotel v Bratislave. Hlavné vystúpenia predniesli prvý podpredseda vlády a minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR J. Figeľ a finančný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti M. Gajdoš.
 • Vývoju slovenskej ekonomiky a konsolidácii verejných financií sa venovalo stretnutie klubu v hoteli Bôrik v Bratislave. Vystúpili na ňom guvernér Národnej banky Slovenska doc. J. Makúch, riaditeľ odboru rozpočtu verejnej správy Ministerstva financií SR A. Cirák a výkonný riaditeľ Útvaru dohľadu nad finančným trhom NBS V. Dvořáček.
 
2009 Tlačiť
 • Stretnutie klubu o dosahu hospodárskej krízy na dlhodobú stratégiu rozvoja slovenskej spoločnosti v hoteli Patriot v Skalici s vystúpením riaditeľa Ekonomického ústavu SAV prof. M. Šikulu a publicistu D. Kerného
 • Vystúpenie ministra zahraničných vecí SR M. Lajčáka a generálnej riaditeľky sekcie obchodu a ochrany spotrebiteľa Ministerstva hospodárstva SR E. Szabóovej o ekonomickom rozmere slovenskej diplomacie v SÚZA v Bratislave
 • Obchodu s krajinami na východ od Slovenska bolo venované stretnutie v Grand hoteli Kempinski na Štrbskom plese na ktorom vystúpili predstavitelia Ministerstva hospodárstva SR a Eximbanky SR
 • Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR V. Tomanová na stretnutí klubu v Miestodržiteľskom paláci v Bratislave informovala jeho členov o súčasnom stave a predpokladanom vývoji v druhom dôchodkovom pilieri a ex-minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR prof. V. Tkáč o dôchodkových reformách vo svete
 • Na tému „Zahraničný finančný kapitál a investície na Slovensku v období krízy“ na stretnutí klubu v hoteli Bôrik vystúpili guvernér Národnej banky Slovenska I. Šramko a generálny riaditeĽ SARIO J. Kiesel
 
2008 Tlačiť
 • Stretnutie klubu na tému “Politika trhu práce a zamestnanosti” v hoteli Pod zámkom v Bojniciach s vystúpeniami ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny SR V. Tomanovej, prezidenta Konfederácie odborových zväzov SR M. Gazdíka a generálneho riaditeľa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR F. Bruckmayera
 • O iniciatíve vlády SR “Slovensko 21 – modernizačný program rozvoja ekonomiky” na stretnutí klubu v hoteli Bôrik v Bratislave informoval štátny tajomník Ministerstva financií SR F. Palko; na tomto stretnutí si členovia klubu vypočuli aj vystúpenie splnomocnenca vlády SR pre zavedenie eura I. Baráta o aktuálnom stave príprav na zavedenie tejto európskej meny u nás
 • Vystúpenie štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR I. Rybárika na tému “Nová stratégia rozvoja cestovného ruchu SR do roku 2013” v hoteli Jánošik v Liptovskom Mikuláši; na akcii vystúpil tiež primátor mesta Piešťany a predseda sekcie cestovného ruchu pri Rade ZMOS R. Cicutto
 • Minister výstavby a regionálneho rozvoja SR M. Janušek na stretnutí klubu v Rajeckých Tepliciach informoval členov o využívaní eurofondov na rozvoj Slovenska; k praktickým otázkam súvisiacich s podávaním žiadostí o pomoc z eurofondov referoval riaditeľ Krajskej rozvojovej agentúry v Banskej Bystrici a predseda Rady zástupcov ISSRA Š. Repko
 • “Finančná kríza a budúcnosť svetovej a európskej ekonomiky” bola témou stretnutia klubu v hoteli Bôrik v Bratislave; vystúpil na ňom zástupca vedúceho divízie Medzinárodného menového fondu z Washingtonu A. Georgiou, ako aj vedúci vedecký pracovník Ekonomického ústavu SAV a poradca predsedu vlády SR pre ekonomiku P. Staněk
 • Ekonomického ústavu SAV a poradca predsedu vlády SR pre ekonomiku P. Staněk
 • Stretnutie o výstavbe diaľníc v Kursalóne v Piešťanoch s vystúpením ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľ. Vážneho
  Stretnutie klubu k energetickej politike SR v ÚZ Kancelárie NR SR v Častej-Papierničke s prejavom ministra hospodárstva SR Ľ. Jahnátka
 
2007 Tlačiť
 • Vystúpenie ministra zahraničných vecí SR J. Kubiša v SÚZA v Bratislave o zahraničnej politike novej vlády SR za účasti ex-prezidenta SR M. Kováča, býv. ministerky zahraničných vecí SR Z. Kramplovej a diplomatického zboru
 • O využívaní europskych štrukturálnych fondov na rozvoj informatizácie a vedomostnej spoločnosti s prednáškami predstaviteľov Úradu vlády SR a MŠ SR sa rokovalo na stretnutí v Mestskom divadle v Levoči
 • Stretnutie o výstavbe diaľníc v Kursalóne v Piešťanoch s vystúpením ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľ. Vážneho a splnomocnenca vlády SR pre výstavbu diaľníc I. Chomu
 • Stretnutie klubu k energetickej politike SR v ÚZ Kancelárie NR SR v Častej-Papierničke s vystúpeniami ministra hospodárstva SR Ľ. Jahnátka a generálneho riaditeľa Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry M. Vavřineka
 • Na témy “Zahraničné investície na Slovensku” a “Nový zákon o investičnej pomoci” na stretnutí v hoteli Carlton v Bratislave prednášali generálny riaditeľ Agentúry SARIO P. Hajaš a generálny riaditeľ sekcie stratégie MH SR V. Ferencz
 
2006 Tlačiť
 • Na tému “Rozvoj dopravnej infraštruktúry na Slovensku” na stretnutí v hoteli Tatra v Bratislave vystúpil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR P. Prokopovič
 • Diskusia na tému “Liberálna ekonomika versus sociálne trhové hospodárstvo” v hoteli Bôrik v Bratislave s vystúpeniami podpredsedu vlády a ministra financií SR I. Mikloša, poslanca Európskeho parlamentu P. Maňku a vedeckého pracovníka Ekonomického ústavu SAV P. Staněka
 • O súčasnom stave vo využívaní eurofondov a nových možnostiach ich čerpania na stretnutí v Redute v Lučenci informoval minister výstavby a regionálneho rozvoja SR L. Gyurovszky
 • Stretnutie s generálnymi riaditeľmi Železiarní Podbrezová a.s. V. Sotákom, Alcatel Slovakia a.s. J. Mlynčekom a manažérom Lugera & Maklér s.r.o. M. Strakom o firemnej kultúre v teórii a praxi v hoteli Kaskády v Sielnici
 • K problematike členstva SR v EÚ a našich najbližších úlohách v tejto oblasti na stretnutí v hoteli Bôrik v Bratislave vystúpila poslankyňa Európskeho parlamentu M. Flašíková-Beňová
 • Stretnutie o prípravách na zavedenie eura s guvernérom NBS I. Šramkom a štátnym tajomníkom MF SR F. Palkom v hoteli Carlton
 
«ZačiatokDozadu123456DopreduKoniec»

Stránka 3 z 6