2004 Tlačiť
  • Stretnutie v hoteli Carlton v Bratislave s ministrom hospodárstva SR P. Ruskom o stratégii hospodárskeho rozvoja Slovenska
  • O životnom štýle manažéra a manažérskej etikete a protokole prednášali experti na stretnutí v hoteli Sorea Máj v Liptovskom Jáne
  • Na stretnutí venovanom príprave europskej ústavy a vnútroeurópskym vzťahom v Spoločenskom centre na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch vystúpili štátny tajomník MZV SR I. Korčok a poslankyňa NR SR a kandidátka na europoslankyňu M. Beňová
  • Na stretnutí k témam “Prvé poznatky zo zavedenia rovnej dane na Slovensku” a “Daňová politika EÚ” v Kongresovej sale NR SR vystúpili podpredseda vlády SR a minister financií SR I. Mikloš a riaditeľ daňovej politiky EK v Bruseli Michel Aujean
  • O využívaní štrukturálnych fondov EÚ a informačnom portáli o eurofondoch na stretnutí v hoteli Tatra v Trenčíne informovali minister výstavby a regionálneho rozvoja SR L. Gyurovszky a generálny riaditeľ Oracle Slovensko J. Jurkovič
  • Vystúpenie podpredsedu vlády SR P. Csákyho o prvých skúsenostiach s členstvom SR v EÚ na stretnutí v hoteli Carlton v Bratislave