2000 Tlačiť
  • Na stretnutí o menovom programe NBS, postavení slovenskej koruny a používaní eura v zahraničnom obchode v kongresovom centre Slovenskej sporiteľne v Bratislave prehovorili viceguvernérka NBS E. Kohútiková a štátny tajomník MH SR P. Brňo
  • Na tému “Stimulovanie rozvoja ekonomiky opatreniami štátu u nás a vo svete” na stretnutí klubu v kongresovej sale Perfects v Dunajskej Strede vystúpili štátny tajomník MF SR V. Podstránský a vedúci vedecký pracovník Ústavu slovenskej a svetovej ekonomiky SAV I. Šujan
  • Stretnutie o elektronickom obchode a platobnom styku cez internet s prednáškou doc. J. Dohnala z VŠE Praha sa uskutočnilo v hoteli Slovan v Košiciach
  • O rozvoji cestovného ruchu na Slovensku s expertmi diskutovali členovia klubu na stretnutí v hoteli Poľana v Tatranskej Javorine
  • O reštrukturalizácii a privatizácii bánk na stretnutí v hoteli Holiday Inn v Bratislave informovali ministerka financií SR B. Schmögnerová a prezident VÚB a.s. L. Vaškovič
  • Na Bratislavskom hrade členom klubu o kladoch a záporoch európskej integrácie prednášal predseda Poslaneckej snemovne ČR V. Klaus
  • Stretnutie k problematike manažérskych informačných systémov s vystúpeniami vysokoškolských expertov sa uskutočnilo v Spoločenskom centre na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch
  • K činnosti medzinárodných finančných inštitúcií v SR vystúpil v hoteli Stupava v Stupave podpredseda vlády SR I. Mikloš
  • Na tému “Privatizácia strategických podnikov” na stretnutí v hoteli Devín v Bratislave vystúpila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR M. Machová