Kurz etiketa a protokol Tlačiť

CD

Medzinárodný klub SR svojim členom i nečlenom ponúka účasť v korešpondenčnom kurze ETIKETA A PROTOKOL za účastnícky poplatok 30,00 EUR

 

Do kurzu sa možno prihlásiť kedykoľvek v priebehu roka zaslaním vlastnej objednávky účasti v kurze / prihlášky do kurzu/, prípadne len mailom s fakturačnými údajmi adresovanom na

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Údaje o organizátorovi kurzu do objednávky / adresa dodávateľa /:

Medzinárodný klub SR
Infocentrum MK SR
Furdekova 5
921 01 Piešťany
IČO: 30843979
DIČ: 2020528587

Prihlásenému záujemcovi o účasť v kurze klub zašle faktúru na účastnícky poplatok. Po jeho zaplatení účastník kurzu dostane poštou pracovné materiály na CD-R, 150 otázok záverečného testu kurzu a tlačivo na zaslanie odpovedí na otázky testu. Mal by ich poslať klubu na vyhodnotenie do troch mesiacov.

Ten účastník kurzu, ktorý odpovie správne aspoň na 120 zo 150 otázok testu, dostane poštou od Medzinárodného klubu SR certifikát o absolvovaní korešpondenčného kurzu ETIKETA A PROTOKOL. Priložené budú aj správne odpovede na všetkých 150 otázok, aby si ich mohol porovnať so svojimi odpoveďami a prípadné omyly si uvedomiť.

 

Obsah pracovných materiálov na CD-R:


I.     Spoločenské správanie u nás a vo svete

Súčasný vývoj v spoločenskom správaní sa vo svete - Aké znalosti preferuje západoeurópska elita Letory ľudí a spoločenský styk - Extroveri a introverti - Spoločenská fóbia - Ľudia v budúcnosti budú agresívnejší ako dnes, atď.

 

II.    Spoločenská etiketa, účasť na spoločenských akciách a ich organizovanie

Pravidlá pri predstavovaní ľudí - Poskytovanie prednosti - Bozkávanie rúk a líc - Druhy spoločenských akcií a ich cudzojazyčné názvy - Organizovanie recepcie, koktailu, večere, záhradnej slávnosti, pikniku, atď. - Čo je "jour fix" - Čo je "brunch" a čo "linner" - Najčastejšie spoločenské poklesky účastníkov akcií, atď.


III.   Manažérska etiketa, imidž manažéra a imidž organizácie

"Kto prestane vyhľadávať, prestane byť vyhľadávaný"- Potvrdzovanie účasti a ospravedlňovanie neúčasti - Mobilné telefóny - Prijímanie návštev na vlastnom pracovisku - Pozvanie ústavných činiteĺov SR na akciu. Oslovovanie významných činiteľov a konverzácia s nimi - Príprava návštevy zahraničnej delegácie - Protokol pri podpise dohody alebo kontraktu - Dary, ako a kedy ich odovzdať - Etický kódex organizácie - Čo je tabu v manažérskom svete - Imidž vedúceho pracovníka - Imidž firmy alebo organizácie - Sebaovládanie a potláčanie emotívnosti - Boj proti stresu - Technický prístup k potláčaniu stresu - Medziľudské vzťahy na pracovisku - Pravidlá úspešnosti podľa svetových expertov - Manažment času, atď.

 

IV.   Štátny a diplomatický protokol

Protokolárne poradie predstaviteľov v SR a zahraničných diplomatov - Pravidlá diplomatického protokolu v Slovenskej republike - Protokolárne poradie hláv štátu - Diplomatické funkcie na veľvyslanectvách a konzulátoch, atď.

 

V.    Rétorika, rokovania, prezentácie a zhromaždenia

Základné pravidlá rétoriky - Ako hovoriť a pôsobiť na druhých ľudí - Skúsenosti z medzinárodných rokovaní - Príprava slávnostného zhromaždenia - Posadenie hlavných hostí na slávnostnom zhromaždení v sále - Tlmočenie na zhromaždeniach - Menovky na stoloch v rokovacej sále - Vlajočky cudzích krajín na stoloch, atď.

 

VI.   Korešpondencia, telefonovanie a ďalšie sekretárske činnosti

Komunikovanie s partnermi vo vyspelých krajinách - Písomný styk s diplomatmi - Norma STN 01 6910 "Pravidlá písania a úpravy písomností" - Ďakovné a gratulačné listy – Osobné listy - Oznamovanie organizačných a personálnych zmien - Evidencia kontaktov, atď.

 

VII.  Stolovanie, stravovanie a etiketa obsluhy

Ako sa chovať pri stole - Menu, la carte a švédsky buffet - Aperitív a digestive - Veľké a malé stolovanie - O jedálnom a nápojovom lístku pre zahraničné návštevy - Ako platiť prepitné v zahraničí - Etiketa obsluhy - Menovky pri stolovaní - Čo je "tumbler" - Čo je “couvert“ -Medzinárodný slovník jedál a nápojov, atď.

 

VIII. Oblečenie

Oblečenie do spoločnosti a do práce - Súčasné trendy v oblečení mužov - Najvhodnejšie oblečenie pre asistentky a sekretárky - Kedy sa nosí smoking, žaket a frak - Rozdiel medzi "bielou” a “čiernou” kravatou ak sú predpísané na pozvánke - Pánske kabáty a obuv - Porovnanie oblečenia na koktail a večeru - Ženy a predpísané oblečenie na pozvánke - Kódex oblečenia v úradoch - Čo je Casual Friday, atď.


IX.   Cestovanie a spoločenské zvyklosti v iných krajinách

Veľká Británia - Francúzsko - Taliansko - Nemecko - USA - Japonsko - Arabské krajiny - Izrael - Rozdiely v spoločenskej a manažérskej etikete v ďaľších krajinách - Platenie v prvotriednych hoteloch - Parkovanie v zahraničí - Cestovné lístky na medzinárodné trajekty, atď.

 

X.    Zoznam odbornej literatúry

 

Prílohy A:

1/ Vzory správnych vizitiek /1a-1e/

2/ Vzory pozvánok na rôzne spoločenské akcie  /2a – 2e/

3/ Zasadacie poriadky na spoločenské akcie /3a – 3g/

4/ Vzory jedálnych lístkov na obed a večeru /4a – 4c/

5/ Vzory listov so správnou slovenskou a anglosaskou úpravou /5a – 5g/

 

Prílohy B:

1/ Test korešpondenčného kurzu "Etiketa a protokol" so 150 otázkami

2/ Tlačivo na zaslanie odpovedí na otázky testu korešpondenčného kurzu

 

Informácie o autorovi a editorovi textov pracovných materiálov kurzu a záverečného testu sú na internetových stránkach klubu http://www.intclub.sk/http://www.etiketa-protokol.sk/ v časti Infocentrum MK SR.

 

Ukážky zo záverečného testu korešpondenčného kurzu ETIKETA A PROTOKOL

/ test má 150 očíslovaných otázok, nižšie je len výber 12 otázok z testu na ukážku /

 

Podľa Jednotného štátneho protokolu v SR, pôvodne schváleného vládou SR v ro-ku 1995

a ostatný krát upraveného v roku 2007 z nižšie uvedených štyroch funkcií je protokolárne najvyššia

a/ štátny tajomník ministerstva

b/ poslanec Národnej rady SR

c/ poslanec Európskeho parlamentu za SR

d/ vedúci Úradu vlády SR

 

Pri rokovaní, príp. pracovnom obede so zahraničnou delegáciou miesto pre domáceho tlmočníka je

a/ vľavo od domáceho hostiteľa

b/ vpravo od domáceho hostiteľa

c/ vľavo od hlavného zahraničného hosťa

d/ vpravo od hlavného zahraničného hosťa

 

Slová "biela kravata" /white-tie, cravate blanche/, uvedené na pozvánke znamenajú, že na

spoločenskú akciu je pre pánov ako povinné oblečenie predpísaný

a/ smoking

b/ frak

c/ žaket

 

Biskup sa v rozhovore podľa protokolu oslovuje

a/ Vaša Eminencia

b/ Vaša Jasnosť

c/ Vaša Excelencia

d/ Vaša Svätosť

 

Skratka p.m. alebo P.M., pripísaná rukou na vytlačenú pozvánku má

a/ informovať o účasti významných osobností na akcii

b/ pripomenúť pozývanému už predtým s ním dohodnutú účasť na akcii

c/ upozorniť, že na akciu treba prísť načas

 

Podľa najnovších svetových trendov sa osobný list ľuďom z vyššej spoločnosti môže napísať na

stroji, ale

a/ podpis má byť napísaný rukou

b/ rukou má byť napísané oslovenie a podpis

c/ rukou má byť napísané oslovenie, záverečné slová v liste a podpis

 

Menovky stolujúceho účastníka obeda či večere sa správne položia pri jeho tanieri a to

a/ naľavo od taniera

b/ napravo od taniera

c/ v strede za tanierom

 

Podla súčasného svetového trendu ako aperitívy sa teraz do jednotného menu pri slávnostnom

obede či večeri pre väčší počet hostí zaraďujú alkoholické nápoje

a/ sladšie a farebnejšie, ako napr. cinzano, vermút, becherovka, demänovka a pod.

b/ číre, ako napr. vodka, suché martini, borovička a pod.

 

Jedlo pri stole v reštaurácii na spôsob „á la carte“ znamená, že

a/ všetkým pri stole sa bude servírovať už predtým objednané a reštaurácii oznámené jedno a to

isté jedlo

b/ každý stolujúci si môže z jedálneho lístka vybrať a objednať si jedlo podľa svojej chuti

 

Anglický jazykový novotvar „brunch“ /výslovnosť branč/, používaný najskôr v klubových

reštauráciach v sobotu a nedeľu, teraz už aj v celom rade hotelov a reštaurácií označuje, že jedlo

sa na ňom podáva

a/ dopoludnia, t.j. medzi raňajkami a obedom

b/ popoludní, t.j. medzi obedom a večerou

 

Ak je na pozvánke na recepciu uvedená nielen hodina jej začiatku, ale aj hodina jej ukončenia,

organizátori recepcie tých jej účastníkov, ktorí ani po stanovenej hodine neodchádzajú, na

ukončenie recepcie upozornia

a/ viacnásobným zhasnutím a zapálením svetla

b/ uzavretím nápojových stolov

c/ zazvonením

d/ hlasným zvolaním „Koniec recepcie!“

 

Významný predstaviteľ, napr. vládny činiteľ, primátor, generálny riaditeľ veľkej spoločnosti a pod.

v zimnom období so snehom či mrazmi by mal správne nosiť

a/ kvalitnú zimnú bundu

b/ kožený kabát so zimnou vložkou

c/ vlnený kabát tmavej farby

d/ kožuch

 

Certifikát