Aktuálne informácie
Program činnosti klubu na rok 2012 Tlačiť
Výsledky hlasovania o programe činnosti klubu v roku 2012 a program činnosti  MK SR na rok 2012 nájdete tu.