Spoločenské minimum Print
There are no translations available.

 

Pre pracovne a časovo zaneprázdnených ľudí Medzinárodný klub SR pripravil príručku:

 

SPOLOĆENSKÉ MINIMUM

100 poučiek zo spoločenskej a manažérskej etikety

 

30 strán vo formáte PDF, príručku expedujeme mailom za poplatok 7,- EUR, resp. na CD-R za poplatok 10,- EUR.

 

Príručku si možno objednať mailom na  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , organizácie do prípadnej písomnej objednávky ako adresu dodávateľa uvedú:

 

Medzinárodný klub SR

Infocentrum MK SR

Furdekova 5

921 01 Piešťany

IČO: 30843979

DIČ: 2020528587

 

Príručku expedujeme ihneď po uhradení faktúry.

 

Ukážky z príručky SPOLOČENSKÉ MINIMUM:

 

x/   Ako prekonať spoločenskú fóbiu:  Tento termín sa začal objavovať v ostatných rokoch v súvislosti s vedeckými štúdiami o správaní sa človeka v spoločnosti iných ľudí. Prieskumy ukázali, že vysoké percento ľudí trpí tzv. spoločenskou fóbiou / v angličtine social fobia /, t.j. akýmsi strachom či obavami zo spoločenského kontaktu a s tým spojenou úzkosťou, keď sa ocitnú v skupine pre nich neznámych osôb. Dr. Bella De Paulo podľa kalifornskej The Etiquette School na základe svojich prieskumov došiel k záveru, že až 40% dospelých má tzv. social anxiety, čiže niečo podobné ako sociálnu fóbiu a až 75% dospelých pociťuje neistotu a úzkosť počas ich prítomnosti na „party", t.j. spoločenskej akcii s neznámymi ľuďmi. Aj z nášho každodenného života sú známe prípady, keď napr. niektorí  ľudia sa obávajú ísť na ples, na stužkovú svojmu synovi či dcére, na cestu do cudzej krajiny, ktorej jazyk nepoznajú a pod. Dá sa spoločenská fóbia odstrániť alebo zmierniť? Ľudia majú vrodené vlastnosti a zhruba sa delia na extrovertov a introvertov. Podľa všetkého ide o danosť človeka, ktorá sa u časti ľudí len pomerne ťažko prekonáva. Ak však človek so spoločenskou fóbiou chce tieto pocity potlačiť, musí sa snažiť a chodiť do spoločnosti, a to často aj proti svojej vôli. Najlepšie by bolo, keby do spoločnosti nešiel sám, ale v sprievode nejakého svojho blízkeho človeka, priateľa či priateľky, alebo manžela či manželky. Aby získal určité sebavedomie, mal by študovať viac ako iní ľudia etiketu a protokol. Po čase by mu to prinieslo istotu, znalosti ako správnepostupovať v rôznych spoločenských situáciách, čo napr. extroverti robia intuitívne, bez veľkého zvažovania, a preto aj pomerne často porušujú písané či nepísané spoločenské normy; tieto poklesky však nepôsobia na nich tak stresujúco ako na ľudí so spoločenskou fóbiou. Tak ako aj v iných oblastiach života, kde vedomosti so sebou prinášajú sebavedomie a úspech, tak aj u ľudí postihnutých spoločenskou fóbiou najlepším riešením je rozširovanie si znalosti rôznych poučiek platných v spoločenskom styku a väčšia osobná odvaha ísť medzi ľudí a nebáť sa s nimi komunikovať.

 

x/  Tvrdí muži skončia poslední: The New York Times publikoval v júni 2005 pod týmto názvom článok známeho amerického novinára Josepha Nocera, ktorý na početných príkladoch dokázal, že tí vrcholní manažéri, ktorí voči svojim spolupracovníkom a podriadeným postupovali mimoriadne tvrdo a nemilosrdne, používali v osobnom styku urážlivé výrazy a vulgarizmy, nerešpektovali etiketu a protokol a viedli svoje organizácie, koncerny a spoločnosti v brutálnom štýle, skončili zle, lebo ich okolie nakoniec zničilo. Či už to bola aktívna alebo pasívna rezistencia spolupracovníkov a podriadených, alebo rozhodnutia orgánov, ako správne rady, kolégiá a pod., odpor proti takémuto štýlu riadenia tzv. tvrdých manažérov nakoniec odsunul na vedľajšiu koľaj. Nám niektoré mená nič nehovoria, ale Američanom ako príklady uvádza osudy tvrdých bossov, napr. Philipa Purcella z Morgan Stanley, Roberta Crandalla z American Airlines či Franka Lorenza z Texas Air. Bez stretu názorov sa napredovať nedá. Ako však autor vo svojom článku uviedol, aj ten najvyššie postavený činiteľ sa musí voči ostatným ľuďom správať slušne, rešpektovať zaužívané spoločenské normy a vedieť si ctiť výsledky práce druhých. Konštatuje, že po desaťročiach opakovanom tvrdení „nice guys finish last", t.j. dobrí chlapci skončia ako poslední, sa došlo k záveru, že práve opak je pravdou. Z výborného poznania situácie v amerických manažmentoch dáva aj návod, ako postupovať v najvyšších funkciách: riaď formou „vezmi a daj", t.j. za poskytnutú pomoc a výhodu si vezmi pomoc avýhodu pre seba a prijmi metódu tzv. konštruktívneho nesúhlasu, t.j. vypočuj si aj názory a stanoviská, ktoré sú v rozpore s tvojimi názormi, postupom či rozhodnutiami. Hovor často so svojimi kolegami a podriadenými a nezostávaj zavretý a izolovaný vo svojej pracovni. Nezabudni pochváliť a oceniť svojich ľudí za dobré výsledky ich práce. Prispej k tomu, aby mali pocit spokojnosti sami so sebou.

 

x/  Neodporúčané oblečenie vo verejnej správe, v organizáciach s medzinárodným stykom, vo vedení spoločností a pod.: Krátke nohavice, texasky, tričká s nápismi a tričká bez goliera, tielka či tričká s mimoriadne veĺkým výstrihom, ťažké športové topánky s hrubou podrážkou, športové bundy, botasky, sandále a pod. Vo vyspelých krajinách organizácie štátnej správy, banky, koroporácie a pod. zavádzajú tzv. kódex oblečenia  / dress code /, v ktorom je to pracovníkom príslušnej inštitúcie vyslovene zakázané. Vzorový kódex oblečenia, ktorý si možno prispôsobiť na svoje pomery, má v ponuke aj Medzinárodný klub SR, vydavateľ tejto príručky.