PROGRAM ČINNOSTI MEDZINÁRODNÉHO KLUBU SR v roku 2018 Print
There are no translations available.

 

spracovaný podľa hlasovania členov

 

Pracovné stretnutia s vystúpeniami domácich a zahraničných činiteľov a expertov

 

 • Päť uhlov pohľadu na súčasný stav a vývoj v Európskej únii
 • 100 rokov od vzniku Československa – porovnanie politicko-ekonomického a sociálneho vývoja oboch samostatných štátov
 • Štvrtá priemyselná revolúcia a jej odraz na sociálno-ekonomickom vývoji
 • Cestovný ruch na Slovensku – možnosti a perspektívy. Návšteva úspešného projektu realizovaného pomocou eurofondov
 • Nová Hodvábna cesta – výhody a riziká. Možnosti zapojenia SR
 • Očakávané dopady Brexitu na Európsku úniu a na Veľkú Britániu

 

alternatívne

 

 • Úspešné metódy boja proti korupcii v zahraničí a ich porovnanie s praxou na Slovensku
 • Vzdelávací systém v SR a jeho porovnanie so zahraničím

 

Kultúrno-spoločenské, poznávacie, športové a relaxačné podujatia

 

 • 25. ples klubu v Trenčianskych Tepliciach 9. februára 2018
 • 20. ročník golfového turnaja so záhradnou slávnosťou
 • Exkurzia v štýle vínnej cesty – spoznávanie slovenských, rakúskych alebo moravských vín